W branży budowlanej, gdzie każdy projekt jest wynikiem współpracy ludzi o różnych umiejętnościach i specjalizacjach, zasoby ludzkie odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu. Skuteczne zarządzanie personelem jest niezbędne do zapewnienia płynności procesów budowlanych, terminowej realizacji projektów oraz utrzymania wysokiej jakości wykonania. Jednakże, z uwagi na specyfikę pracy w budownictwie,...