Na placach budowy kultura pracy odgrywa kluczową rolę. Wpływając nie tylko na efektywność i jakość wykonywanych prac, ale również na bezpieczeństwo i atmosferę pracy. Każde miejsce budowy kształtuje swoją własną kulturę pracy, która jest wynikiem zarówno lokalnych tradycji, jak i obowiązujących norm i standardów branżowych. W tym artykule przyjrzymy...