W Niemczech system pracy jest dobrze zorganizowany. Ponadto, opiera się na szeregu uregulowań prawnych mających na celu ochronę pracowników oraz zapewnienie stabilności i efektywności funkcjonowania rynku pracy. Niemieckie prawo pracy opiera się na zasadzie trójstronnej autonomii. To oznacza, że jest wynikiem współpracy między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Jakie...