W dzisiejszych czasach koncepcja zrównoważonego rozwoju jest niezmiernie istotna dla rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Wprowadzenie sięga korzeni raportu „Our Common Future”, opublikowanego przez Komisję Brundtland ONZ w 1987 roku. Zdefiniował on zrównoważony rozwój jako ten, który „spełnia potrzeby dzisiejszego pokolenia bez wystawiania na ryzyko możliwości przyszłych pokoleń do...